Algemene voorwaarden

Voor elk contact en/of gemaakte afspraak geldt dat
onderstaande voorwaarden van toepassing zijn.


1. De coach kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor keuzes, gedrag en/of handelen van een cliënt, bezoeker of deelnemer aan een traject van AdemCreatie, op welk moment dan ook.

2. De coach onderschrijft het hanteren van beroepsgeheim en leeft dit zorgvuldig na.

3. Bij afzegging op de dag van een afspraak na 09:00 wordt €20,00 in rekening gebracht.

4. Bij verhindering van de coach wordt gezocht naar een alternatieve datum.

5. Voor evt. gemaakte reiskosten verder dan 10 km geldt een tarief van €0,19 per km.

6. Financiële administratie zoals facturen waarop persoonsgegevens zijn vermeld, worden bewaard volgens regelgeving van de belastingdienst. Contactgegevens worden uitsluitend functioneel gebruikt tbv afspraken. Persoonlijke informatie wordt verder op geen enkele wijze gedeeld en/of onnodig opgeslagen.

Opgesteld in Rheden, juli 2019© 2020 EmotieLogica / AdemCreatie / Marja van der Steen