Omgaan met Triggers en Knelpunten als
uitnodiging tot zelfonderzoek.

We zijn er allemaal mee bekend: situaties die we als moeilijk ervaren en die gepaard gaan met een intens naar of beklemmend gevoel. Of momenten waarop je in een flits een innerlijke verkramping ervaart en van het een op het andere moment in een andere stemming terecht komt, bijv. na een reactie of gezichtsuitdrukking van iemand anders welke je volgens jouw systeem gaat interpreteren. De emotiegroepen die we als ‘negatief’ ervaren zijn hier actief om ons te navigeren en kenbaar te maken dat we uit verbinding zijn met onsZelf en op een (gedachten-)spoor zitten dat niet goed voor ons is, niet in overeenstemming met onze ware natuur.

Leven kan zoveel prettiger, moeitelozer en vrijer worden als we vergissingen en misvattingen in ons systeem opsporen
en daar afstand van doen!

Vaak worden we meegezogen door gedachten over onszelf en de inhoud van de situatie en gaan we op die laag piekeren, in cirkeltjes ronddraaien of zoeken naar oplossingen. Naast het feit dat sommige situaties daadwerkelijk om een praktische oplossing of aanpassing vragen, is hetgeen wat wérkelijk gezien wil worden, wat er in jóu gaande is. Wat is het, waardoor je uit balans raakt? Welke trigger was dienstbaar om dit stukje zichtbaar te maken in jou? Welke overtuiging zijn we talloze malen aan het bevestigen door telkens varianten van hetzelfde patroon of thema te doorlopen? Daar wil helderheid in komen! Om die helderheid te krijgen trekken we situaties aan waarin precies datgene blootgelegd wordt wat gezien wil worden: de manier waarop wij onszelf saboteren en beperken, waardoor wij uit verbinding zijn geraakt met onszelf en de wereld om ons heen.  

Dus... i.p.v. buiten jezelf kijken, ga je ín jezelf kijken naar de disbalans tussen brein en hart, die ervaren werd in de reactie op de trigger. In veel gevallen gaat het om overtuigingen die je belemmeren om harmonisch mee te bewegen met de natuurlijke stroom van binnenuit.

Emoties maken je opmerkzaam, eerst subtiel en gaandeweg steeds krachtiger als dat nodig is. We ervaren dan vernauwing of verkramping in ons systeem. Eigenlijk heel simpel en logisch: wanneer iets niet in overeenstemming is met onze natuurlijkheid, met wie we in werkelijkheid zijn, reageert ons emotionele systeem daarop.
Of... als het maar voortduurt, ons fysieke systeem erbij
in de vorm van klachten of ziekte.

De ‘roep’ van binnenuit om onze natuurlijkheid te leven kunnen we herkennen als we signalen die hierin richting aangeven opmerken. De navigatie van ons systeem werkt feilloos. Het is aan ons om te leren de booschappen te vertalen en ervoor te kiezen hiernaar te handelen. Vanuit onderbewust zijn, bewust gaan Zijn!

Zelfrealisatie.

Dit is het proces jeZelf te gaan Zijn
en de roep van binnenuit op te merken en te volgen.
Stapje voor stapje ervaren, bereid zijn, dúrven (want het vraagt moed!), de avontuurlijkheid beleven van ieder moment en verrast worden
door wat zich aandient.

Emoties navigeren.