EMOTIELOGICA!Praktijk voor emotie-coaching

volgens de methode van Vera Helleman.

Eén gesprek kan al een heilzame beweging op gang brengen die niet alleen ín jou, maar ook vanuít jou en om jou heen z'n effect gaat hebben!


Emoties zijn fantastische wegwijzers en ze navigeren ons op logische wijze. Ze maken ons 'wijzer' waar het gaat om het volgen van ons diepste hartsverlangen, om weer met datgene in contact te komen waarvoor wij hier gekomen zijn: het manifesteren van onsZelf, van wie wij in essentie zijn. En daar, in die kern, zit een enorme drang om te groeien en om
'tot bloei te komen'!

Soms zijn we het contact en de afstemming met ons hart even kwijt.

Tijdens een gesprek onderzoeken we aan de hand van een situatie of trigger die als vervelend of problematisch ervaren wordt wat er gaande is en wat emoties aangeven hierin. En hoe uiteenlopend situaties ook zijn, het emotionele systeem reageert feilloos en op logische wijze.
Daarom is deze methode zo fijn en doeltreffend om mee te werken.

Afhankelijk van de situatie en het vermogen om nieuwe inzichten gemakkelijk op te pakken, is het mogelijk om in korte tijd mét vernieuwd inzicht en zónder coach weer verder te gaan. Een eenmalig gesprek kan deze beweging al in gang zetten, waarbij de mogelijkheid er natuurlijk is om op ieder gewenst moment opnieuw een (vervolg)afspraak te maken.
Het wijst zich vanzelf, emoties navigeren feilloos.

Liefde, Vreugde, Verbazing, Boosheid, Verdriet, Afkeer, Angst en Schaamte-Schuld.

Emoties die wij ervaren zijn te plaatsen in één (of meerdere) van deze acht emotiegroepen, waarbij elke emotiegroep naar
een specifiek thema verwijst:

Verlangen naar verbinding, Het vinden van je roeping, Groei en ontwikkeling, Manifestatie en creatie (energie en kracht), Loslaten (stoppen met vasthouden), Gezonde grenzen hanteren, Leiding nemen over je leven, Omgaan met referentiekaders....

Bij issues die we tegenkomen ervaren we dus emoties die thuishoren in een bepaalde groep, verwijzend naar een specifiek thema. Tijdens een gesprek zal dit duidelijk worden. Zijn er meerdere emoties betrokken, dan onderzoeken we ze één voor één. Emoties geven richting aan hierin.

Gaandeweg kun je leren om steeds subtieler en sneller waar te nemen wat er gecommuniceerd wordt door je systeem en vanuit een gezonde verbinding met jezelf je leven vormgeven op de wijze
die bij je past en fijn voelt.

Ik zou iedereen van harte uit willen nodigen om de taal van emoties te leren kennen en deze als wegwijzers in te zetten om een leven te creëren waarin je voelt dat je trouw bent aan de weg van je hart
en 'weet' dat het (weer) klopt.

Vera Helleman heeft de 8 emotiegroepen en hun thema's prachtig in beeld gebracht: www.emotieexpertisecentrum.nl/winkel/boeken-particulier/poster-emotiegroepen

We zijn altijd in groei en ontwikkeling en emoties kunnen hierin enorm dienstbaar zijn. Ze reageren feilloos en op logische wijze. Een prachtig onderzoek waarin ik graag met je meekijk om knelpunten op te lossen en vrijer te worden in wat er door jou heen wil stromen en klinken!

De symfonie van het leven.