EMOTIELOGICA!


Praktijk voor emotie-coaching

Waarin emoties een leidraad zijn om knelpunten op te lossen en je leven af te stemmen op een natuurlijke beweging zoals die voor jou helemaal klopt.

Eén gesprek kan al een heilzame beweging op gang brengen die niet alleen ín jou, maar ook vanuít jou en om jou heen z'n effect gaat hebben!


Emoties zijn fantastische wegwijzers en ze navigeren ons op logische wijze. Ze maken ons 'wijzer' waar het gaat om het volgen van ons diepste hartsverlangen en wie wij in essentie zijn. En daar, in die kern, zit een enorme drang om te groeien en om 'tot bloei te komen'.
Om expressie te geven aan wie we werkelijk zijn!

Welkom bij EmotieLogica!

Ervaar je onrust of bijv. te veel 'ruis' waardoor je de afstemming en verbinding met je essentie even kwijt bent?

Tijdens een gesprek èn door te ervaren wat er tijdens stilte ìn jou leeft, gaan we samen kijken, voelen, afstemmen en energetisch verbinden op ziel-laag. Dit heeft een helend en verzachtend effect. We gebruiken de feedback van het voelsysteem en de emoties die je ervaart als ingang om een knelpunt te onderzoeken en de sleutel naar een stukje Zelfbevrijding hieruit te filteren. Want hoe uiteenlopend situaties ook zijn, het emotionele systeem reageert feilloos en op logische wijze.
Daarom is deze methode zo fijn en doeltreffend om mee te werken.

Ik zou iedereen van harte uit willen nodigen om de taal van emoties te leren kennen en deze als wegwijzers in te zetten om een leven te creëren waarin je voelt dat je trouw bent aan wie je wèrkelijk bent
en 'weet' dat het (weer) klopt.

We zijn altijd in groei en ontwikkeling en emoties kunnen hierin enorm dienstbaar zijn. Ze reageren feilloos en op logische wijze. Een prachtig onderzoek waarin ik graag met je meekijk om knelpunten op te lossen en vrijer te worden in wat er door jou heen wil stromen en klinken!

De symfonie van het leven.